Rødovre Byggerens Venner

Foreningen Rødovre Byggerens Venner (RBV) blev stiftet den 13. november 1969 af en kreds af forældre i samarbejde med Rødovre Byggelegeplads med det formål at skabe aktiviteter på og omkring Byggeren. Med tiden er foreningens formålsparagraf blevet udvidet, således at RBV i dag står for at organisere og engagere forældre, ledelse, medarbejdere og børn i at fremme trivslen gennem et godt miljø og en god kommunikation - samt via såvel økonomisk som praktisk støtte at sikre Byggeren en tidssvarende standard. 

RBV arrangerer i tæt samarbejde med personalet ved Rødovre Byggelegeplads  flere arrangementer i løbet af året. To af disse arrangementer er åbne, dvs. at  Byggeren åbner porten for alle. Det store Sankt Hans Marked samt Julemarkedet,den første søndag i december, er blevet årligt tilbagevendende klassikere, hvor mere end 1.000 mennesker fylder Rødovre’s oase for børn & dyr. Andre arrangementer er åbne for alle med tilknytning til Byggeren - bl.a. bordtennis-turneringer, filmaftener, ”lege”-arrangementer for børn & voksne og forskellige former for udflugter.

Den årlige Grillfest er et tilløbsstykke uden lige, hvor børn, forældre, RBV-medlemmer og personale efter den fælles grillning får serveret underholdning og musik. RBV arrangerer også med mellemrum forskellige former for week-end arrangementer for medlemmer.

RBV er som nævnt en støtteforening som støtter såvel praktisk som økonomisk.

Gennem årene har der været lavet mange ”arbejdsaftener” og ”week-ender” hvor der er lavet forbedringer, vedligeholdelse og etablering af nye anlæg. På disse dage summer Byggeren af liv til sent om aftenen - og deltagerne har haft en hyggelig fælles-skabende oplevelse. Badebassin, lade, drivhus, boldbane, hestefold, vognport, hestestald m.m. er bl.a. skabt i samarbejde mellem RBV, Byggeren og forældre. RBV’s overskud står til rådighed for Byggeren, når der står specielle ønsker på programmet - og ud over at have financieret en stor del af ovenstående, har RBV støttet bl.a. bil- og hesteindkøb.

Et medlemskab af RBV er en støtte til en forsat udvikling af Byggeren - til gavn for hele Rødovre. Et medlemskab dækker husstanden, og kontingentet opkræves hvert år i april måned. P.t. er kontingentet kr. 50,- årligt.

Scan QR koden herover eller tryk på linket her under:
Betal 50kr med mobilpay
(Husk navn, adresse og mobilnummer ved overførsel) 

Foreningens generalforsamling afholdes i marts måned, og udover generalforsamlingen er denne aften et ”hygge” arrangement, hvor RBV er vært ved et mindre traktement og altid en overraskende afsluttende fælles ”leg”………

Kontakt personalet på Byggeren for mere information om indmeldelse eller andre spørgsmål omkring RBV.

Rødovre Byggelegeplads APP til mobilen

Byggeren har sin egen APP. Med denne APP installeret har du altid en ugeplan, vores kontaktinformationer, Byggerbladet og vores åbningstider ved hånden, og er du medlem på Byggeren kan du også være med i QR quiz'en om en lækker præmie!

hent byggerens APP