Værdigrundlag for Rødovre Kommunes Byggelegepladser

Der er tre byggelegepladser i Rødovre Kommune: Broparken, Rønneholm og Rødovre Byggelegeplads. Deres formål er at give børnene i Rødovre en mulighed for at udvikle sig gennem omgang med dyr, byggeri og frie lege. For barnet er der kort vej fra ide til handling.

På byggelegepladserne har børnene mulighed for at lege og eksperimentere med ild, jord, vand og luft. Disse muligheder er stadigvæk aktuelle og var det oprindelige grundlag for at etablere byggelegepladser. Dette er stadig en meget væsentlig del af grundlaget for aktiviteter, men i dag er også sport og forskellige kulturelle aktiviteter blevet hverdag på byggelegepladserne.

Demokrati

Værdigrundlaget:

Medbestemmelse, medindflydelse og medansvar er værdier, som kendetegner det pædagogiske arbejde med børn og unge på byggelegepladserne. Samspillet karakteriseres ved, at de voksne, unge og børnene er gensidigt ansvarlige overfor hinanden.

Det betyder, at

 • børn og unge oplever en personlig frihed til at kunne ytre sig
 • børn og unge oplever at de bliver hørt
 • børn og unge er i stand til at lytte
 • børn og unge – via initiativ, udfoldelse og valgmuligheder – oplever at have reel medindflydelse på dagligdagen
 • børn og unge udviser respekt og ansvarsfølelse over for mennesker, dyr og ting
 • børn og unge respekterer andres behov og ønsker.

 

Selvtillid og selvfølelse

Værdigrundlaget:

Børn og unges selvfølelse og selvtillid skal styrkes ved, at de mødes med og møder andre i et ligeværdigt samvær. Vores livssyn handler om forståelse og accept af forskelligheder, foruden følelse af eget personligt værd.

Det betyder, at

 • børn og unge oplever nærværende voksne, som er gode til at lytte, støtte og være omsorgsfulde
 • børn og unge respekteres og mødes som et unikt individ
 • børn og unge oplever sig selv som betydningsfulde og værdsatte
 • de voksne er opmærksomme på børns og unges psykiske og fysiske udvikling.

 

Mangfoldighed

Værdigrundlaget:

Mangfoldigheden af aktiviteter, børnemiljøer, venskaber på tværs af alder og køn kendetegner byggelegepladsens kultur. Byggelegepladsen giver mulighed for umiddelbart at iværksætte aktiviteter til fremme af fantasi, motorik, intellekt og sociale færdigheder.

Det betyder, at

 • børns og unges behov for fysisk og psykisk frirum tilgodeses
 • børns og unges færdigheder udvikles i harmoni med fællesskabets normer og rammer
 • byggelegepladsens udearealer er enestående som udviklende og opdragende miljø
 • børns og unges mulighed for selvvalgte og skabende aktiviteter er stor.

 

Fællesskab og samarbejde

Værdigrundlaget:

Stor aldersspredning, mange år som medlem, fastholdelse af traditioner og stor forældreopbakning er en del af fællesskabet på byggelegepladserne. Den gode forankring i nærmiljøet viser sig blandt andet i åbenhed ud til andre institutioner, samarbejde med disse og evt. inddragelse af andre foreninger.

Åbenheden indebærer ligeledes mulighed for indsigt i byggelegepladsens struktur/opbygning. Hvert år vælges der repræsentanter blandt børn og unge, forældre og personale til Byggerens bestyrelse.

Det betyder, at

 • der skal være albuerum til alle aldersgrupper
 • der er årlige tilbagevendende traditioner
 • andre institutioner i nærmiljøet - fx skolen - opfordres til at bruge byggelegepladserne
 • vi værner om det arbejdsfællesskab, som er mellem børn/unge og voksne
 • forældresamarbejdet viser sig formelt i byggelegepladsens bestyrelse.

 

Evaluering og udvikling

Byggelegepladsen tager udgangspunkt i Rødovre Kommunes Børn og Unge Politik og den eksisterende lovgivning. Byggelegepladserne skal hvert år udarbejde en virksomhedsplan, hvori praksis er beskrevet. Via denne er man forpligtiget som institution og personalegruppe til at beskrive egne mål og udvikling samt evaluering.

Det betyder, at

 • byggelegepladsens virksomhed evalueres løbende og udvikles videre på alle niveauer med henblik på at højne og udvikle kvaliteten.

Rødovre Byggelegeplads APP til mobilen

Byggeren har sin egen APP. Med denne APP installeret har du altid en ugeplan, vores kontaktinformationer og vores åbningstider ved hånden!

Vores APP er gratis og kan hentes fra din telefons APP butik.

hent byggerens APP